Депо Графити

Проект „Депо Графити“ се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа 2016 от  Сдружение Крачка Напред.