Проекти

Проект „Депо Графити“ по тема „Култура на консумацията“ реализиран с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на СО